Betalningsvillkor 30 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 50 kr samt dröjsmålsränta med 2% per månad + gällande referensränta. Leverans sker endast till folkbokförd adress.

Vi är inte ansvarig för ekonomisk skada, direkt eller indirekt, som kan uppstå genom tjänstens användning, genom att tjänst ej kan nyttjas eller på grund av fel och brister i den information som tillhandahålles. Vårt ansvar gentemot brukaren av tjänsten kan aldrig bli större än det belopp som erlagts för tjänstens nyttjande.

Genom att klicka på ”skicka” bekräftar du ditt köp. Beställningen bearbetas omgående och kan således inte avbeställas. I de fall vårt fasta pris inte kan hållas erhåller ni ett nytt kostnadsförslag som ni kan välja att tacka ja eller nej till.