Kluriga testamenten

Kluriga testamenten

De traditionella familjemönstren har i många avseenden brutits upp. Idag är det vanligt att människor har ett eller flera äktenskap/samboskap bakom sig och har barn sedan tidigare. När det gäller avancerade testamenten så vänder sig denna tjänst till dig som behöver en grundlig genomgång av din familjesituation. Det kan handla om att det finns flera barn inblandade, att det lämnats gåvor eller på annat sätt gör förmögenhetsförhållandena invecklade.

När tjänsten "Avancerade testamenten" lämpar sig

När tjänsten

Som nämnts kan barn sedan tidigare äktenskap/samboskap göra att denna tjänst lämpar sig för dig. Men om du exempelvis driver ett bolag eller äger aktier eller andra typer av tillgångar som inte direkt är likvida medel skall du använda denna tjänst. Nedan ser du exempel på när du bör använda denna tjänst:

Kontakta oss