När behöver makar ett inbördes testamente?
Makar ärver varandra enligt lag, varför det kan tyckas onödigt med ett testamente. Men om makarna har gemensamma barn så måste barnen vänta tills den efterlevande maken dött. Men det är vanligt att makar ändå vill att deras gemensamma barn skall få ut arvet direkt efter enda makens död, varför det i sådana fall behövs ett testamente. Det kan också vara så att någon av makarna har ett barn som inte är deras gemensamma - ett särkullbarn. Dessa har alltid rätt att få ut sitt arv när deras förälder avlider. Det kan därför vara en idé att även reglera särkullbarnets arvsrätt i testamentet.
När behöver sambos testamente?
Det enkla svaret: Alltid! Vill man som sambo trygga den andre behövs ett testamente. Finns det inget testamente så kommer inte den andre sambon att ärva. Det krävs därför ett inbördes testamente där samborna testamenterar till varandra efter ena sambons död. Har någon av samborna barn eller har de gemensamma barn är det ännu viktigare att det finns ett testamente.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.