När lämpar sig denna tjänst?

Testamente Online är en rikstäckande tjänst. Oavsett var du bor i landet kan vi upprätta ditt testamente. Vi erbjuder tillgänglighet oavsett var du bor, utan att eftersätta den juridiska kvalitén. Testamente via telefon lämpar sig för dig som inte har tid eller möjlighet att träffa oss för ett fysiskt möte och känner att du, istället för våra formulärstjänster, vill lämna ytterligare information eller har juridiska frågor med anledning av ditt tilltänkta testamente.